Produkty

Coaching

Korepetycje z trenerem technik nauki

  • korepetycje z dowolnego przedmiotu
  • pomoc w opanowaniu wybranego materiału
  • nabycie umiejętności efektywnej nauki
  • pomoc w zaplanowaniu sobie nauki np. do matury
  • indywidualne podejście
  • diagnoza predyspozycji i potencjału
  • indywidualny plan rozwoju

Coaching

Indywidualny Plan Rozwoju z Dorotą Filipiuk

  • indywidualne podejście
  • Rozwój w każdym obszarze Twojego życia
  • Pomoc w osiąganiu upragnionych zamierzeń
  • Pomoc w przezwyciężaniu trudności
  • Narzędzia coachingowe
  • Diagnoza Twojego potencjału i zasobów
  • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju