gift

Czy jesteś łatwym celem manipulacji?

Przeczytaj uważnie opisy sytuacji i podaj jedną, najbardziej prawdopodobną twoim zdaniem odpowiedź. A na swoim mailu odbierz NIESPODZIANKĘ. Miłej zabawy!